VNSK

VNSK
Immeln maj 2014

2014-06-29

Nya kläder!

Så var då äntligen de nya kläderna komna. Alla tävlingssimmare ska nu få en tävlingsdress som Föräldrasektionen bjuder på. Dessa dressar ska vara våra officiella kläder som vi har på oss på alla tävlingar.