VNSK

VNSK
Immeln maj 2014

2014-05-18

Avslutning

Vi kör kola-leken som avslutning. Alla lagen har en ledare och ett djurläte. Vi har slängt ut ett antal kolor på gräset och det är meningen att de ska leta upp kolorna och ställa sig vid dom och gör sitt djurläte. Ledaren får då plocka upp kolorna och spara i en påse. När alla kolorna är upplockade är leken slut och de får dela upp kolorna sinsemellan. Kul och högljutt!!