VNSK

VNSK
Immeln maj 2014

2012-09-29

Insim

Robban övervakar insimmet.
I kansliet hänger flaggor från alla de länder som deltager. Jag har tittat i starlistan och såg att VNSK var den föreningen med flest anmälningar! Så nu kör vi stenhårt!!
Hela vår hejarklack har uteblivit denna helgen och valt att stanna på hemmaplan, därav dessa glest befolkade läktare!